Waterstofregio 2.0
 • Nieuwsbrief

.

Interreg logo

 

 Projectbeschrijving

Waterstof wordt binnen Europa beschouwd als een belangrijke optie om tot een koolstof-vrije economie te komen: waterstof aangedreven transporttoepassingen met een brandstofcel zijn zero-emissie en in geval van de productie van waterstof uit duurzame elektriciteit is ook de waterstof zelf duurzaam.

Een waterstof voertuig is een elektrisch voertuig, aangezien de aandrijving volledig elektrisch is. Het verschil met een batterij voertuig is dat elektriciteit niet in de vorm van batterijen wordt meegenomen maar dat waterstof tijdens het rijden wordt omgezet naar elektriciteit. Na decennia van fundamenteel onderzoek, heeft de industrie de technologische haalbaarheid op een hoger niveau gebracht. Uit demonstratieprojecten blijkt dat op een aantal vlakken technologische doorbraken nodig zijn om competitief te worden met traditionele systemen. De koplopers in de wereld zijn Japan, Z-Korea en de VS. In de EU zijn Scandinavië en Duitsland de koplopers. De EU probeert Japan en de VS te volgen op het vlak van ontwikkeling en demonstraties. 

Concreet vertaalt dit zich op Europees niveau naar het definiëren van een specifiek publiek-privaat programma, Joint Undertaking Fuel Cells & Hydrogen", dat met een budget van meer dan 1,3 miljard (2014–2020) specifiek gericht is op implementatie van waterstoftechnologie. Daarnaast is in het Europese TEN-T programma en Horizon 2020 duidelijk aandacht voor waterstof als duurzame energiedrager. 

Uit het voorgaande project (“Waterstofregio Vlaanderen-Nederland” verder “WR 1.0”) is duidelijk gebleken dat de regio een aantal unieke technologiespelers (Umicore, Solvay, Hydrogenics, Van Hool, VDL, Air Liquide, Beukers, Colruyt Group, Borit...) heeft op vlak van waterstof, die door samenwerking bijzonder sterke innovatieve projecten hebben gerealiseerd. Hierbij is vastgesteld dat het de voorkeur verdient dat grote bedrijven samenwerken met kleine bedrijven: als enkel kleine bedrijven samenwerken aan grote opdrachten is de kans op slagen veel kleiner. Concreet is in WR1.0 gestart met samenwerking tussen stakeholders, waarbij significante resultaten zijn geboekt: grootste brandstofcelplant ter wereld, waterstofinfrastructuur, innovatieve projecten rond logistieke – en maritieme toepassingen en bussen. Dit heeft geleid tot een stevige basis voor regionale samenwerking, actieve deelname van regionale spelers in belangrijke Europese projecten en een sterke positie in Europa als één van de topregio's op vlak van waterstof en int. samenwerking.

 

Dit project is mede tot stand gekomen door steun met Europese middelen.


Projectdoelstelling
Het project Waterstofregio 2.0 draagt bij aan de specifieke hoofddoelstelling van Interreg namelijk:
Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken. 

Deze hoofddoelstelling is vertaald naar de volgende projectdoelstelling:
De vorming van grensoverschrijdende clusters van kleine en grote bedrijven en het stimuleren van experimentele ontwikkeling rondom waterstof technologie op basis van hernieuwbare energie door het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van concrete demonstratie- en testprojecten. Hiermee willen we de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland verder doorontwikkelen tot een Europese koploper op het gebied van de ontwikkeling van waterstof technologie en het toepassen van deze technologie in de regio, met andere woorden: de regio wil zo veel mogelijk voertuigen op waterstof laten rijden en wil ze zelf produceren/exporteren.

Meer specifiek hebben wij de projectdoelstelling vertaald naar een aantal concrete subdoelstellingen die tevens de doelstellingen vormen van de verschillende projecten die onderdeel zijn van WR2.0. Deze subdoelstellingen zijn het resultaat van een analyse van het WR1.0 project.

Subdoelstellingen:

Waterstof tankinfrastructuur
-
ontwikkeld, getest en gedemonstreerd waterstof tankstation in Breda, gekoppeld aan een zonne-energie-installatie of aankoop groene elektriciteit

- ontwikkeld, getest en gedemonstreerd waterstof tankstation in Antwerpen (350 & 700 bar), gekoppeld aan een afvalverbrandingsinstallatie

- ontwikkeld, getest en gedemonstreerd project van indoor tankzuilen en uitbreiding van huidige tankinfrastructuur met compressie en buffer en het testen van waterstof heftrucks

- beter zichtbaar en toegankelijk maken (verplaatsen, uitbreiden en onderhouden) van het waterstoftankstation in Helmond

- ontwikkeling van mobiel waterstofvulpunt ten behoeve van demonstraties van toepassingen bij bedrijven in verschillende gemeentes

- Rapport met meetresultaten van de waterstoftankstations

- Rapport (inclusief geografische kaart met grensoverschrijdend overzicht van regionale spelers rond waterstofinfrastructuur en groene elektriciteit waarbij per speler de activiteiten/rol rond waterstof zijn gedefinieerd

- Twee workshops (één in Vlaanderen, één in Nederland) met verslag in verband met het uitwisselen van opgedane expertise rond vergunningen

Zero-emissie toepassingen
-
Demonstratieproject met 75 heftrucks op waterstof op 1 site met focus op monitoren van beschikbaarheid en inzet van deze technologie in een logistieke omgeving met indoor tankzuilen

- Workshop rond ervaringen met heftrucks op waterstof bij Colruyt

- Demonstratie van vuilniswagens op minstens 5 locaties

- Ontwikkeling en demonstratie van 1 waterstof vrachtwagen (40 ton) voor distributie transport op minstens 5 locaties

- Rapport met resultaten van de 10 demonstratieprojecten

- Rapport (inclusief kaart geografische kaart en database met spelers), beschrijving van verschillende actoren en voertuigvlooteigenaars in het ecosysteem in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Resultaten ‘Waterstofregio 2.0’: Status november 2017

Waterstoftankstation Antwerpen

 • Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers van het waterstof tankstation.
 • Op basis van de verwachte afname zal het tankstation ontworpen worden.
 • Exacte locatie is vastgelegd en gesprekken met vergunningverleners zijn georganiseerd.

Uitbreiding H2 productie Halle, indoor tankdispensers en heftrucks  (Colruyt Group)

 • De indoor dispensers zijn geïnstalleerd en operationeel.
 • Uitrol van brandstofcel aangedreven heftrucks is gestart: er rijden nu 30 heftrucks op waterstof.
 • De elektrolyse van het bestaande tankstation is geüpgrade en de installatie van aansluitpunten voor externe waterstofbelevering is gestart.

Waterstoftankstation Halle

 • Vergunningen voor het 700 bar tankstation in Halle zijn verleend.
 • Voorbereidingen voor de installatie ter plaatse zijn gestart.

Waterstoftankstation Breda

 • In een rondetafelgesprek zijn met diverse stakeholders, waaronder potentiële afnemers en de gemeente Breda, gesprekken gevoerd om te komen tot een haalbare case in de gemeente. De vuilniswagens van de Afvaldienst Breda zijn een belangrijke potentiële afnemer van het te realiseren tankstation.
 • Er is een aanvullende subsidie aangevraagd binnen de Nederlandse subsidieregeling DKTI om de haalbaarheid van het tankstation in Breda te vergroten.

Uitbreiding waterstoftankstation Helmond

 • De uitbreidingswerkzaamheden van het waterstoftankstation zijn gestart.

Mobiel waterstoftankstation

 • De bestelling van het mobiele waterstoftankstation is geplaatst en de bouw is gestart.

Ontwikkeling en demonstratie van 40 ton vrachtwagen op waterstof

 • De werkzaamheden op het gebied van ontwerp, engineering en bouw zijn gestart.

Ecosysteem
Het ecosysteem rondom waterstof is sinds WR1.0 sterk gegroeid. Door de regionale bijeenkomsten (workshops) in samenwerking met project partners (POM West Vlaanderen, SPK, Automotive NL, POM Antwerpen) en provincies en Flanders Smart Hub, KULeuven, POM Oost-Vlaanderen, Flux50, LRM, Greenville, LIOF, ELC-Limburg, POM-Oost Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven en Impuls Zeeland, zijn nieuwe initiatieven, relaties en ideeën ontstaan die de basis leggen voor een sterker ecosysteem ten behoeve van economische en ecologische ontwikkeling.

Er is tevens samenwerking opgestart met ‘H2 South Tyrol’.  H2SouthTyrol is een lokaal/regionaal dat strategieën ontwikkelt en implementeert rondom waterstof technologie in de regio Zuid-Tirol.

Op 7 december heeft AutomotiveNL op de Automotive Campus een succesvolle workshop georganiseerd getiteld: "Supplying to Hydrogen Vehicles"
Presentaties werden gegeven door New Cosmos - BIE, Optimum CPV, Borit, Nedstack en Toyota Motors Europe. Er waren circa 100 deelnemers

Communicatie

 • Sinds het begin van het project:
  • zijn er 22 nieuwsberichten verstuurd.
  • is er op 25 oktober 2016 een waterstofongres georganiseerd in Antwerpen met 250 deelnemers.
  • zijn er 9 regionale bijeenkomsten (workshops) georganiseerd. In totaal hebben hier ruim 600 bezoekers aan deelgenomen.
  • zijn er presentaties gegeven op internationale fora. 
  • is het nieuwsbriefleden bestand gegroeid naar 1189 leden
  • zijn er in totaal 400 volgers op het Twitter account van WaterstofNet.Pages from Waterstofregio 2 0

 

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box