Evenementen-overig
 • Nieuwsbrief

C-ITS en C-AD ontwikkelingen op 12 december 2017

Bent u actief betrokken bij C-ITS en C-AD ontwikkelingen of volgt u met grote interesse de ontwikkelingen in deze domeinen? Dan bent u van harte uitgenodigd op 12 december 2017 waar een programma rondom C-ITS en C-AD wordt georganiseerd. . Graag nodigen wij u uit voor de DITCM themabijeenkomst, de werkagenda SMC S&P en de Kennisagenda Automatisch Rijden.

09:00   Inloop met koffie

09:30   Blok 1: DITCM themabijeenkomst *Exclusief voor de leden van AutomotiveNL en Connekt

 • Update DITCM programma door Joelle van den Broek
 • C-Mobile
 • Wrap up missie USA
 • C-ITS & ITS EU Congress 2019


11:00   Blok 2: Werkagenda SMC S&P (inclusief lunch)

 • Presentatie resultaten 2017 en opzet 2018
 • Verdieping in 4 parallelsessies, ophalen korte termijn vraagstukken voor werkagenda en lange termijn vraagstukken voor kennisagenda op themaniveau


13.00   Blok 3: Kennisagenda Automatisch Rijden

 • Stand van zaken Kennisagenda Automatisch Rijden
 • Op zoek naar niet gestelde kennisvragen en ontbrekende onderzoeken
 • Terugkoppeling Japanse SIP-adus Workshop 2017
 • Vooruitblik 2018 en samenwerking met werkagenda C-ITS


15:30   Borrel

16:30   Einde programma

C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems

C-AD: Connected – Automated Driving

SMC S&P: Smart Mobility Community for Standards & Practices

Aanmelden DITCM C-ITS & Kennisagenda 12 december 2017

U kunt zich aanmelden voor de verschillende onderdelen van dit programma via deze link. De bijeenkomst vindt plaats bij Connekt op de Ezelsveldlaan 59 in Delft.

Dit evenement wordt georganiseerd met Connekt, DITCM en Rijkswaterstaat.

 

Tags: Mobility
Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box