Evenementen-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Data security

VOORAANKONDIGING

Workshop: GDPR
Maart 2018

Tegenwoordig beschikt elke organisatie over privacygevoelige informatie. Denk hierbij aan klantgegevens (ook zakelijke e-mailadressen), kopieën van legitimatiebewijzen, creditcard- en/of bankgegevens, werknemersgegevens, etc. Om ervoor te zorgen dat deze informatie adequaat wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd zal er vanaf 25 mei 2018, een nieuwe wet van kracht worden genaamd GDPR: General Data Protection Regulation

De nieuwe wet is in het leven geroepen om de persoonlijke gegevens van individuen binnen de EU beter te beschermen en afspraken hieromtrent te uniformiseren. Voor vrijwel alle instanties en bedrijven heeft dit effect op de manier van werken met documenteren van persoonsgegevens.

In maart organiseert AutomotiveNL een workshop over de impact en de implementatie van deze nieuwe wetgeving

Programma
n.t.b.

Datum
n.t.b.

Locatie
n.t.b.

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box