Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

20 06 2019 01

De Arval Mobility Observatory Barometer 2019 laat zien dat bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) een elektrisch, hybride of plug-in hybride voertuig in hun wagenpark hebben geïntegreerd. Hiermee loopt Nederland voorop in de 13 onderzochte Europese landen uit de Barometer 2019.

Wagenparkbeheerders verwachten bovendien dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen van 44% naar 58% (een stijging van 14 punten). Het een en ander blijkt uit de jaarlijkse Barometer, het rapport van het grootschalig Europees Arval Mobility Observatory onderzoek naar trends op het gebied van zakelijke mobiliteit. Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

Naar bericht

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box