Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

13 03 2019 04

Het IMWV (Informatiemodel Wegen en Verkeer) is een afsprakenstelsel waarmee informatie en data op uniforme manier verwerkt kan worden. Er worden grote hoeveelheden data verzameld over onder meer de wegen, kruispunten en verkeersregelingen; maar ook de hoeveelheden verkeer die over de weg gaan. Het IMWV beschrijft voor een groot aantal data hoe deze te standaardiseren.

Stefan van Gerwen, Projectleider Mobiliteitsinformatie voor sturing en beleid bij de provincie, was een van de initiatiefnemers om een pilot met het IMWV te starten in Noord-Brabant. De pilot is in samenwerking met Sweco uitgevoerd.

“In de verkeerskunde is men al jaren op zoek naar een standaard. Het IMWV biedt daar wel een opmaat voor. Het geeft een gestandaardiseerde set van gegevens die te gebruiken is”, vertelt Van Gerwen, “Binnen de provincie willen we kijken of we het verkeersmodel gestandaardiseerd kunnen vaststellen.”

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box