Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

10 12 2018 04

Het afsprakenstelsel over gestandaardiseerd data-uitwisseling in de logistiek iShare heeft nu ook een formele setting. Met de oprichting van een stichting is een juridische entiteit ontstaan, die het toetreden van partners en gebruikers in goede banen moet leiden. Projectmanager Eefje van der Harst legt uit waarom dat belangrijk is.

Het netwerk van vertrouwen, zo wil iShare graag bekend staan. Om dat vertrouwen te waarborgen is een juridische grondslag nodig. Tot nu toe is het ontwerp en beheer van iShare in handen geweest van Innopay, die als dienstverlenend consultancybedrijf de kart heeft getrokken. In de nieuwe fase blijft Innopay een rol vervullen op de achtergrond. Als projectmanager treedt nu Eefje van der Harst naar voren en volgt daarmee Mariane ter Veen op. Hiervoor werkte ze aan een vergelijke afsprakenstelsel in het hoger onderwijs. “Onze ambitie is het om elk logistiek bedrijf in Nederland te laten profiteren van de voordelen van iShare.”

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box