Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

26 11 2018 02

Na de European Truck Platooning Challenge en Experience Week Connected Transport willen het ministerie en Rijkswaterstaat een derde grote test met connected wegvervoer organiseren. Die proef zou moeten plaatsvinden rond een Europees congres over slimme mobiliteit dat in juni in Nederland gehouden wordt.

Het plan voor de nieuwe proef staat in het boekje ‘Lessons learned’ dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat (RWS) onlangs uitbrachten. Daarin beschrijven zij de resultaten en lessen van de vorige grote test met connected wegvervoer in Nederland, de in oktober gehouden Experience Week Connected Transport.

In het boekje geven IenW en RWS aan dat het ITS European Congress een ‘uitgelezen momentum is voor een nieuwe logistieke showcase’. Dit congres van ERTICO-ITS Europe, de Europese denktank voor intelligente transportsystemen, wordt begin juni volgend jaar gehouden in Helmond en Eindhoven.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box