Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

26 04 2018 02

Columbus Ohio en Brainport Eindhoven werken samen aan slimme mobiliteit

Onderzoek naar slimme mobiliteit – smart mobility – is erop gericht de verkeershinder te verminderen door ons sneller, veiliger en minder milieubelastend van A naar B te brengen. Ter ondersteuning van dit onderzoek heeft de provincie Noord-Brabant een overeenkomst gesloten met de staat Ohio, haar hoofdstad Columbus en Ohio State University (OSU) om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van innovaties in slimme mobiliteit. Ook vinden studentenuitwisselingen plaats tussen OSU en de TU Eindhoven. Het is een leuk idee, maar waarom eigenlijk? Waarom zou je samenwerken met een stad op 6500 kilometer afstand, terwijl Eindhoven al over sterke onderzoeksfaciliteiten beschikt op de Automotive Campus en TU Eindhoven?

“Voor Nederlandse partners is het een match made in heaven“, zegt Peter van Deventer, directeur van het programma ‘Coast to Coast Smart e-Mobility’, dat is ondergebracht bij het Nederlandse Consulaat in San Francisco. Coast to Coast speelde een belangrijke rol in het tot stand brengen van dit akkoord.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box