Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

03NUJee7

De techniekbranches en het ministerie van Onderwijs gaan een Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs opstellen. Dit is de uitkomst van een overleg op 1 februari tussen de voorzitters van de techniekbranches en de ministers Van Engelshoven en Slob van het ministerie van OCW.

Doel is om rond het thema techniekonderwijs en arbeidsmarkt een aantal concrete acties te benoemen. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit het ministerie en van de brancheorganisaties Uneto-VNI, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie en FME zorgt voor de uitwerking van deze Versnellingsagenda.

Lees verder

Tags: Engineer

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box