Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

05 01 2018 04

De gemeente Utrecht zet in op autodelen. De gemeente wil het gemakkelijker maken voor inwoners om deelauto’s te gebruiken of de eigen auto te delen.

Zo gaan de parkeertarieven voor deelauto’s omlaag en worden er meer parkeerplekken beschikbaar gesteld voor deelauto’s en -fietsen. Daarnaast start de gemeente verschillende campagnes om het delen van een auto onder verschillende doelgroepen te stimuleren.

Zo richt Utrecht zich op jongeren door te onderzoeken hoe autodelen gestimuleerd kan worden bij studentencomplexen.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box