Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

05 09 2017 03

Euro-6 diesels scoren gemiddeld slechter dan de Euro5-diesels, concludeert de International Council on Clean Transportation (ICCT) op basis van een praktijkonderzoek met 541 dieselauto's van 145 modellen.

Van de Euro 5-diesels voldeed geen enkele auto aan de norm voor NOx-uitstoot. Van de Euro6-diesels wist 10 procent de uitstoot onder de emissielimiet te houden. Euro 5-motoren stoten gemiddeld 4,1 keer meer NOx (stikstofoxide) uit dan de limiet, bij Euro 6-motoren was uitstoot gemiddeld 4,5 keer boven de norm.

Lees verder

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box