Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

28 08 2017 02

De toekomst is dichterbij dan je denkt; de zelfrijdende taxi nadert met rasse schreden.

Het klinkt wat strijdig. Een taxi neem je in de eerste plaats om door een capabele chauffeur, met een hoog serviceniveau, naar je plaats van bestemming gebracht te worden. Dat de praktijk wel eens anders is laten we gemakshalve maar even buiten beschouwing. Toch ontwikkelt de taximarkt zich in een rap tempo, zo maken bijvoorbeeld apps de beprijzing inzichtelijker.

Ook autonoom rijden is een ontwikkeling die de taximarkt niet ongemoeid laat. De chauffeur behoort uiteraard tot de grootste kostenposten. Vanuit een louter economisch perspectief is het bepaald niet ongunstig om hem of haar buiten dienst te steken, zeker als dit geen al te grote consequenties heeft voor de inzittenden.

Lees verder

Tags: Mobility

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box