Nieuws-overig
  • Nieuwsbrief

Interreg

Op basis van de Europese aanbestedingsprocedure is de uitbreiding van het tankstation van WaterstofNet op de Automotive Campus in Helmond en de bouw van een mobiel waterstofvulpunt gegund aan PitPoint.

Beide installaties kaderen binnen het Interreg project 'Waterstofregio 2.0'.

Met de uitbreiding van het waterstoftankstation in Helmond kan een breder en groter scala aan voertuigen - auto's, bussen, vuilniswagens en vrachtwagens - getankt worden. Daarnaast geeft het mobiele waterstofvulpunt WaterstofNet de mogelijkheid om in de grensregio Vlaanderen-Nederland bij bedrijven zelf praktische demonstraties te verzorgen. Op deze manier krijgen bedrijven 'hands-on' ervaring en kunnen zij dit gebruiken voor hun toekomstige investeringsbeslissingen.

Beide stations zullen eind februari 2018 door PitPoint worden opgeleverd, en gedurende de daaropvolgende twee jaar worden onderhouden.

Naast steun van Interreg worden deze installaties financieel mee mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De gemeente Helmond, Automotive Campus, en Regionale Veiligheidsdienst zijn - naast Pit Point en WaterstofNet - de andere betrokken partners.

Wie interesse heef om een demonstratie op zijn site uit te voeren, kan contact opnemen met wouter.vanderlaak@waterstofnet.eu.

Provincie logo

Tags: Vehicle

Overig nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box