Nieuws-AutomotiveNL
  • Nieuwsbrief

Sorama, een bedrijf dat acht jaar geleden is opgericht door Rick Scholte. ‘Make the world sound right’ is de missie van het in Eindhoven gevestigde bedrijf. In een interview met Ton van Oort, Commercieel Manager van het bedrijf, wordt duidelijk wat zij hiermee bedoelen.

“Eén op de vijf Europeanen slaapt slecht vanwege geluidsvervuiling”

Bedreiger
“Ons doel is om geluidsvervuiling uit te bannen. In de wereld is er heel veel geluid, sinds de industriële revolutie worden we dagelijks door veel geluiden omringd. Vaak is het aangenaam en soms kan het irritant zijn en schadelijk voor de gezondheid. Denk aan geluid van auto’s, bussen, scooters, vliegtuigen etc. Mensen realiseren zich dat niet, maar te veel geluid kan zorgen voor te veel stress in je lichaam en dat is niet goed voor de gezondheid. Zo slaapt één op de vijf Europeanen slecht vanwege geluidsvervuiling”, vertelt Ton. Geluidsvervuiling is na luchtvervuiling de tweede grootste bedreiger van volksgezondheid in de openbare ruimte.

De geluidscamera
Sorama wil geluidsvervuiling uitbannen door een instrument dat zij hebben ontwikkeld genaamd ‘de geluidscamera’. “Dat is een scherm met veel microfoontjes die in staat is het geluid te visualiseren. Het lijkt een beetje op een warmtecamera, maar dan met geluid i.p.v. warmte. Door het geluid te visualiseren zie je dus wat de bron van het geluid is, waar het begint (in een product of in een ruimte) en hoe het zich voortbeweegt. Met die kennis kun je bijvoorbeeld bij een motor, compressor, stofzuiger, generator etc. maatregelen nemen om het ontwerp van een product aan te passen zodat deze minder geluid maakt.”

Ton 3 aangepast LRFoto: Ton van Oort met de kleinere Sorama CAM64.

“Daarom zijn wij ook lid van AutomotiveNL, om veel contacten te hebben in die sector”

Automotive sector
Ondanks dat geluidsvervuiling een belangrijk aandachtspunt is, vertelt Ton dat veel mensen zich dat nog niet beseffen. Hij vindt het goed dat er de laatste tijd meer over wordt gecommuniceerd in de media. “En juist de automotive sector, die ook een belangrijke veroorzaker is van die geluidsvervuiling, kan daar een belangrijke rol in spelen. Daarom zijn wij ook lid van AutomotiveNL, om veel contacten te hebben in die sector en ons product te introduceren. De evenementen die AutomotiveNL organiseert helpen hier echt bij, zoals de Supplier Day. Bedrijven waar wij nu al mee werken zijn bijvoorbeeld DAF Trucks, Inalfa Roof Systems, NXP, VDL en Bosch VDT.”

DAF Trucks
“DAF Trucks gebruikt de geluidscamera om hun vrachtwagen motoren te meten en te analyseren. Zo is het ze gelukt om de vrachtwagens stiller te maken. Dit is voor hun een manier om zich positief te onderscheiden van de concurrentie. Een ander punt is dat men lichtere materialen wil gebruiken vanwege verlaagde milieubelasting. Maar als je materiaal licht maakt dan gaat het ook eerder trillen, dus dan wordt het risico op geluidsvervuiling alleen maar groter. Op zo’n moment is het een groot voordeel om gebruik te kunnen maken van de Sorama geluidscamera.”

Universiteiten en gemeenten
Bij Sorama hebben ze veel contact met Universiteiten, met name de Universiteit van Eindhoven (TU/e). Zo blijven ze op de hoogte van de academische ontwikkelingen op dat vlak. Daarnaast is de TU/e een belangrijke bron van personeel. Ook zijn gemeenten belangrijk geworden, zo wordt de geluidscamera toegepast in de zogenaamde Smart City toepassingen. “De geluidscamera wordt in een lantaarnpaal geplaatst zodat hij ziet en hoort wat er beneden op straat gebeurd. Op Stratumseind in Eindhoven hangen er nu drie, binnenkort worden dat er 22. Als er een vreemd geluid te horen is, zoals mensen die vechten of een brekend glas dan kan de camera een signaal doorsturen naar een portier of politie. Zo kan er snel actie worden ondernomen.”

Toekomstplannen
Op dit moment is het bedrijf bezig met een nieuwe applicatie. Ze willen de camera inzetten om slijtage van onderdelen in het product te kunnen detecteren. “Bijvoorbeeld de slijtage van lagers of tandwielen in een compressor of in een pomp of versnellingsbak, zodat je kunt zien wanneer een product / onderdeel vervangen moet worden. Zo hoef je niet te wachten tot het laatste moment en kun je planmatig werken.” Volgens Ton zitten ze nu nog in de verkennende fase, maar de technologie heeft de eigenschap om dat soort dingen te kunnen meten en waarnemen in een product.

Meer informatie over Sorama?
Website
Facebook
Twitter
LinkedIn
Of neem contact op met Ton van Oort via ton.van.oort@sorama.eu 
 

Tags: Factory

AutomotiveNL gerelateerd nieuws

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249 CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box