Engineer
  • Nieuwsbrief

Onderwijs is één van de speerpunten van AutomotiveNL. Topklasse Automotive onderwijs is niet alleen van essentieel belang voor de groei van de sector, het is ook nodig om studenten in staat te stellen de technologische uitdagingen voor de toekomende decennia aan te gaan.

De Automotive Industrie ontpopt zich tot een complex samenspel van elektronica, software en fysieke onderdelen. Veranderende productieprocessen en nieuwe mobiliteitsconcepten zullen ook de behoefte van de markt veranderen. Ook ligt de industrie n.a.v. enkele maatschappelijk issues onder de loep, solitaire oplossing zullen daarom minder concurrerend blijven. In toenemende mate slaan gespecialiseerde bedrijven, kennisinstituten en overheden de handen ineen.

Samenwerking, open innovatie en kennisdeling staan aan de basis van een goede triple helix samenwerking om technologische vraagstukken om te buigen in kansen voor de sector. Onderwijs is een belangrijke spil in deze ontwikkeling, zij leiden tenslotte de engineer 2025 op. Welke kennis en competenties vragen deze ontwikkelingen van de engineer 2025 en welke (onderwijs)organisatiestructuren zijn hiervoor nodig? AutomotiveNL zal daartoe de Automotive opleidingen actief blijven ondersteunen en stimuleren.


Meer informatie over Engineer?
Leo Kusters nieuwe directeur AutomotiveNL
Leo Kusters

Director
+31 (0) 492 562 650
L.Kusters@AutomotiveNL.com

Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box