Home
  • Nieuwsbrief

Het Seminar Zelfrijdende Voertuigen: De rol van navigatie en lokalisatie werd op 9 december 2016 georganiseerd op de Automotive Campus in Helmond. Zo'n 100 geïnteresseerden bezochten het evenement dat werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Navigatie (NIN), Geo-Informatie Nederland (GIN) en AutomotiveNL.

De zelfrijdende auto staat in het middelpunt van de belangstelling, maar wat is de rol van navigatie en plaatsbepaling hierin? Nederland heeft een sterke historie op het gebied van plaatsbepaling en navigatie, maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat is de rol van de Nederlandse automotive- en verkeersindustrie hierin? Hoe zorgen we voor de verdere ontwikkeling, zodat we op dit gebied internationaal aansprekend blijven? Zes experts gingen hierop in.

Lees verder.

NIN GIN ANL

Tags: Mobility

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box