Home
  • Nieuwsbrief

Op vrijdag 24 juni 2016 overhandigde Carlo van de Weijer (Director Strategic Area Smart Mobility, TU/e en bestuurslid van AutomotiveNL) 'Het nieuwste Cahier #3: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit!' aan Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking van de provincie Noord-Brabant.

Dit gebeurde tijdens ‘Mobility 2025’, één van de dagen tijdens de Week van de Nederlandse Automotive Innovatie, op de Automotive Campus in Helmond georganiseerd door AutomotiveNL.

De opkomt van zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten zorgt ervoor dat we ons in de nabije toekomst anders gaan verplaatsen. Dat voorspellen de auteurs van ‘Het Nieuwste Cahier #03: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit’, onder wie Carlo van de Weijer (TU Eindhoven en bestuurslid AutomotiveNL) en Bram Hendrix (AutomotiveNL).

 “De verwachting is nu dat rond 2025 het omslagpunt komt; elektrische auto’s worden dan even duur als conventionele auto’s en daarna zelfs goedkoper.”

Technologische ontwikkelingen zetten de wereld van mobiliteit op zijn kop. De slimme auto met zelfrijdende functies komt eraan en gaat voor de nodige disruptie zorgen. Datzelfde geldt voor de opkomst van nieuwe (deel)diensten en de snelle elektrificatie van het auto- en fietsverkeer. In de mobiliteitsmix van de toekomst vormen de slimme auto en de elektrische fiets het koningskoppel, terwijl het openbaar vervoer zich steeds meer zal beperken tot de (grote) steden. Dat is althans de verwachting van de auteurs. Het cahier is een gezamenlijke initiatief van TU Eindhoven, AutomotiveNL, Brainport Development en BrabantKennis en is bedoeld om het debat over de toekomst van het mobiliteitsbeleid in Brabant aan te zwengelen. 

Lees hier het Cahier: Mobiliteit in Brabant, de weg vooruit.

Foto Cahier

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box