Home
  • Nieuwsbrief

Pages from Bidbook Brabant corridor

Het bod met het concrete maatregelenpakket van de regio Zuid-Nederland om de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Het draagt de naam ‘bidbook’ omdat het een aanbod is aan minister Schultz van Haegen om samen de ambities van het Rijk te realiseren. Het geeft weer hoe alle betrokken stakeholders denken te voldoen aan de oproep van de Tweede Kamer om te komen met gedragen plannen die de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren.

download de publicatie

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box