Home
  • Nieuwsbrief

Basis lidmaatschap
Biedt u toegang tot het netwerk van AutomotiveNL.
- AutomotiveNL helpt u bij het vinden van partners en is uw helpdesk voor al uw vragen m.b.t. innovatie en groei.
- U wordt uitgenodigd voor alle evenementen die uw belangstelling hebben en u krijgt een korting waar entreegelden worden geheven.
- U ontvangt maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
- U neemt deel aan het innovatieprogramma van AutomotiveNL en wordt volledig betrokken bij het opstellen van de roadmaps, projectinitiatie en consortiumvorming in de door u gekozen programmalijnen.

Volledig lidmaatschap
Basis lidmaatschap inclusief:
- U krijgt stemrecht in de ledenvergadering van de Federatie AutomotiveNL. U beslist mee over de koers van de Automotive sector en het jaarprogramma van AutomotiveNL.
- Twee medewerkers van uw bedrijf bezoeken gratis de door AutomotiveNL georganiseerde themamiddagen, seminars en workshops.

Tarieven

Bedrijfsomvang   Contributie per jaar
In FTE   Basis lid   Volledig lid
0 – 10   € 500   € 1.000
11 – 100   € 1.000   € 2.500
101 – 250   € 1.500   € 5.000
251 – 500   € 2.500   € 9.500
>> 500   € 5.000   € 15.000

 

Met uw lidmaatschap ondersteunt u de versterking van de Nederlandse automotive sector:

- Promotie van de Nederlandse automotive sector in binnen-  en buitenland.
- Hoog gespecialiseerde kennistransfer door middel van workshops en on-the-job opleidingen.
- Versterking van het automotive onderwijs op alle niveaus zodat meer en beter geschoolde afstudeerders beschikbaar komen om de groei van uw bedrijf te versterken.
- Verbreding van het automotive netwerk naar andere topgebieden en netwerken die nodig zijn voor het realiseren van brede mobiliteit-innovaties.

Lid worden?
Inmiddels zijn al ruim 170 automotive bedrijven lid van AutomotiveNL. Zij profiteren van alle voordelen en kunnen meedenken over ons beleid. Word ook lid van AutomotiveNL.

Download het lidmaatschapformulier.


Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk te zijn ontvangen en bevestigd zijn door de ledenadministratie van AutomotiveNL. Indien AutomotiveNL uiterlijk op 1 oktober geen schriftelijke opzegging heeft ontvangen en u ook geen bevestiging van ons heeft ontvangen, wordt uw lidmaatschap voor het nieuwe jaar ongewijzigd voortgezet.

 

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box