Home
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL streeft naar het tot stand brengen van zakelijke relaties tussen Nederland en buitenlandse markten. Met als doel de internationale positie van haar leden te versterken en effectieve ondersteuning te bieden aan de aangesloten bedrijven die internationaal actief zijn of dat willen worden. AutomotiveNL zorgt daarnaast voor doelgerichte promotie en benutting van economische kansen door het organiseren van handel bevorderende activiteiten, zoals handelsmissies, beursdeelnames en netwerkbijeenkomsten.

Daarnaast is AutomotiveNL bezig met het ontwikkelen van een internationaliseringsstrategie. We zullen ons daarbij focussen op een aantal landen. In elk land wordt afzonderlijk naar de specifieke kansen gekeken. We werken hierbij nauw samen met het wereldwijde IA-netwerk (Innovatie Attaché netwerk) en de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Hierbij streeft AutomotiveNL ook naar een intensievere aanpak die leidt tot strategische internationale samenwerkingen. Tevens is AutomotiveNL betrokken bij diverse Europese programma’s.

Internationalisation

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box