Home
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL is de sterke en bindende clusterorganisatie die zich inzet om samen met alle automotive gerelateerde organisaties de uitdagingen voor de Nederlandse Automotive sector aan te gaan. De belangrijkste uitdagingen Nederlandse Automotive sector zijn momenteel:

- Green Mobility: In nauwe samenwerking uitgevoerde Research en Innovatie op het gebied van:

1- ICE-based Powertrains (inwendige verbrandingsmotoren)
2- (x)EV based Powertrains (geheel of gedeeltelijk elektrische aandrijving)
Bron: Horizon 2020

- Smart Mobility: Implementatie van toenemende mate van automatisch uitgevoerde rij taken, gedreven door o.a.:

1- Active safety (terugbrengen ongeval kans door menselijk falen)
2- Efficiency (verhogen efficiency en file-reductie)
3- Comfort
4- Urban Accesibility
Bron: ERTRAC Roadmap

- Efficiënte, duurzame & flexibele fabricageprocessen: Realiseren van een technologisch platform voor toekomstige ontwikkeling en industrialisatie.

1- Toepassen van geschikte materialen in de toekomstige voertuigen
2- Inzetten van virtuele ge-engineerde product(-ie) processen
3- Implementatie van duurzame- en efficiënte fabricageprocessen
Bron: Horizon 2020

- Ingenieur van de toekomst: Van mono- naar multidisciplinaire systeem ingenieur.

1- Brede kennis op zowel mechanisch-, elektrisch- en IT- gebieden alsook de samenhang met het totale systeem.
2- Kennis van maatschappelijke- en mobiliteits veranderingen en uitdagingen voor rij taak en verkeersmanagement.
3- Substantiële bijdrage aan innovatieve en duurzame fabricageprocessen en Virtual engineering concepten.
Bron: HTSM Roadmap 2025

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box