Home
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL bevordert een bloeiende Nederlandse automotive sector door zowel nationaal als internationaal de sector te profileren en te representeren bij OEM's, automotive toeleveranciers, koepelorganisaties, clusterorganisaties en overheden.

Missie
De inhoudelijke focusgebieden zijn Smart Mobility, Green Mobility, Manufacturing en Materials. AutomotiveNL richt zich op innovatie, onderwijs en kennistransfer, validatie en internationalisering. Daarnaast stimuleert ze op de Automotive Campus de komst van nieuwe bedrijven én onderwijsactiviteiten.

Visie
Nederland heeft een vitale automotive sector die met name sterk is op de gebieden en in de toeleverketen van Smart- en Green Mobility. Voeg daarbij als derde pijler toe de ontwikkelingen op het gebied van Manufacturing & Materials (efficiënte, duurzame en flexibele fabricageprocessen). Verder, als vierde pijler en om al deze toekomstige innovaties mogelijk te maken: de zogeheten Engineer of the Future. Deze onderwerpen staan in het brandpunt van de belangstelling van de internationale automotive industrie en hebben een grote groeipotentie. Met gerichte investeringen in deze sterktes kan de Nederlandse automotive sector groeien en een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Bron: HTSM Roadmap Automotive 2016.
20160624 BrabantKennis HetNieuweCahier03 AutomotiveNL 0036 9803
Foto: Christ Clijsen

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box