Home
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL is de clusterorganisatie van de Nederlandse automotive industrie, mobiliteitssector en automotive onderwijs met meer dan 170 leden. Ze staat financieel op eigen benen en werkt aan de verdere uitbouw van haar activiteiten en faciliteiten voor de sector. AutomotiveNL is als BV in 2011 opgericht nadat de stichtingen Automotive Technology Center, High Tech Automotive Systems en de High Tech Automotive Campus hun respectievelijke activiteiten, doelstellingen en middelen bijeenbrachten.

Vanuit de uitvalsbasis de Automotive Campus te Helmond, onderneemt AutomotiveNL met een ervaren team van experts de door haar ledenbestand gewenste en voor de Automotive sector essentiële activiteiten. AutomotiveNL is een lean organisatie met een kleine vaste bezetting die met de workload mee kan ademen door het inzetten van externe mankracht op projectbasis en door samen te werken met andere organisaties. De organisatie kent teams die ieder een hoofdactiviteit uitvoeren. De teams komen regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen en knelpunten door te spreken en de onderlinge samenwerking af te stemmen.

20160624 BrabantKennis HetNieuweCahier03 AutomotiveNL 0003 9739

 Foto: Christ Clijsen

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box