Home
  • Nieuwsbrief

De ontwikkelingen in de automotive sector hebben in toenemende mate te maken met andere techniek- en marktgebieden. Het ontwikkelen en onderhouden van goede samenwerkingsrelaties is een belangrijke taak van AutomotiveNL als vertegenwoordiger van de sector. Samenwerking kan voor alle partners een multiplier zijn voor capaciteit, activiteit en resultaat. Een aantal van de belangrijkste samenwerkingsrelaties worden hieronder genoemd:

Topgebied HTSM/Holland High Tech
De Nederlandse automotive sector maakt deel uit van het topgebied HTSM. AutomotiveNL ontwikkelt de roadmaps en het innovatieprogramma binnen het overkoepelend plan en de faciliteiten van HTSM. AutomotiveNL is vertegenwoordigd in de Executive Board van HTSM en partner van Holland High Tech, een belangrijk uitvoeringsorgaan van HTSM, dat de branding van Nederland als High Tech industrieland nastreeft.

Overheden
Mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt is bij uitstek een gebied waar de overheid beleid ontwikkelt en beheer voert. De automotive industrie ziet de overheid als een belangrijke partner op alle niveaus: regio, provincie, nationaal en internationaal (EU), en op een breed terrein: economie, innovatie, verkeer, onderwijs, campusontwikkeling en (internationale) acquisitie. AutomotiveNL werkt nauw samen met gemeente Helmond, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Brainport Development, BOM, LIOF, NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), de ministeries van EZ en I&M en hun uitvoeringsorganisaties RVO en Connekt. Ook Rijkswaterstaat is een belangrijke overheidspartner.

Brancheverenigingen
AutomotiveNL hecht veel belang aan een goede samenwerking met de brancheorganisaties in de sector automobiliteit: het RAI-Industrie Platform, de NEVAT (sectorgroep Holland Automotive), BOVAG, FOCWA, maar ook M2I en Waterstofnet.

Internationale sectororganisaties
AutomotiveNL zet zich actief in voor een goede samenwerking en afstemming van activiteiten met internationale automotive netwerkorganisaties: Flanders Make, AutoCluster NRW, Moveo, Safer, Bayern Innovativ, e.a. middels internationale samenwerkingsprojecten als ENEVATE en ACEMR.

Vertegenwoordigingen
We werken nauw samen met overheden, kennisinstellingen, maar ook andere clusterorganisaties en Europese programma's. Dit doen we door middel van werkgroepen, partnerschappen, vertegenwoordigingen namens AutomotiveNL in het bestuur of Raad van Commissarissen. Zoals: ACE bestuur en programmaraad (Automotive Center of Expertise), directie en RvC bij AFB, partnerschap Dutch Technology Week, één van de initiatiefnemers van Automotive Innovation Award en de Innovatiecentrale, DITCM partner, lid van het Formule E-team, werkgroep Helmond Stagestad, partner Jet-Net, regiegroep SMITS (Connekt), RvC en Management team bij MBO Automotive Center (MAC), Supervisory Board Automotive Week en bestuur Kivi Niria Voertuigentechniek.

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box