Home
  • Nieuwsbrief

AutomotiveNL voert een aantal stimulerende en ondersteunende activiteiten uit met belang voor de hele Nederlandse sector:

Bevorderen van een sterk Ecosysteem
Het onderhouden en uitbouwen van een sterk samenwerkend automotive netwerk met hoogwaardige bedrijvigheid, top klasse kennisontwikkeling, onderwijs en betrokken overheden, dat goed is aangesloten op internationale netwerken en ontwikkelingen.

Stimuleren van Innovatie
Het ondersteunen van onderzoek en innovatie van industrie en kennisinstellingen met gezamenlijke strategieontwikkeling, roadmaps en projectinitiatieven binnen de kaders van het topgebied HTSM (High Tech Systemen en Materialen).

Bevorderen uitbouw van de Automotive Campus
Het bevorderen van activiteiten en samenwerking op de Automotive Campus in Helmond. Op de Campus is het 'Automotive House' te zien als centrum van activiteiten voor de automotive sector. Deze activiteiten van AutomotiveNL hebben een duidelijke samenhang en versterken elkaar. Om de innovatiekracht van de Nederlandse Automotive sector te versterken, volgt AutomotiveNL haar visie door haar activiteiten onder te brengen in de vier aandachtsgebieden: Factory 2025, Vehicle 2025, Mobility 2025 en Engineer 2025.

innovationprogram

 

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box