Home
  • Nieuwsbrief

Nederland loopt voorop in Smart Mobility. Het sterk ontwikkelde en dichte verkeersnetwerk in Nederland, het goede verkeersmanagement, het gebruik van de smartphone, de 4G penetratiegraad en de vele programma's en initiatieven die de overheden de laatste jaren hebben geïnitieerd. Dit maakt Nederland bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen, testen en implementeren van Smart Mobility toepassingen, gebruik makend van bestaande en nieuwe internationale standaarden.

Nederland heeft geïnvesteerd in gerenommeerde kennisclusters in het automotive en technologie veld en in kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, waardoor een gunstig test-, ontwikkelings- en implementatieklimaat is ontstaan. Een klimaat in de context van de grote internationale ontwikkelingen, zoals toenemende connectiviteit die ook in de mobiliteitswereld haar intrede doet. Maar ook automatisering en robotisering, op weg naar een automatisch voertuig.

Dit alles gaat natuurlijk niet vanzelf, maar is het resultaat van samenwerking. Smart Mobility is een werkveld waar partijen alleen het verschil niet kunnen maken. Het is van nature een samenspel tussen publiek en privaat, kennis en kunde, in interactie met de gebruikers. De tijd dat de overheid het mobiliteitsdomein beheerste ligt al jaren achter ons, met de grootschalige introductie van navigatiesystemen als disruptieve uiting. Marktpartijen kunnen het echter ook niet alleen. De overheid is in haar rol als wegbeheerder, wetgever en aanjager onmisbaar. Datzelfde geldt voor de kenniswereld. Nieuwe toepassingen ontstaan uit fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Toepassingen moeten worden getoetst, gevalideerd en gecertificeerd om tot wasdom te kunnen komen. Betrokkenheid gedurende dit proces van de eindgebruiker is cruciaal, omdat het uiteindelijk moet leiden tot grootschalige implementatie en dus ook acceptatie van de gebruiker. Een multi-helix samenwerking derhalve. AutomotiveNL heeft zich ten doel gesteld de grootschalige introductie van Smart Mobility toepassingen verder te stimuleren en te versnellen.

 

Meer informatie over Mobility?
BramBram Hendrix
Manager Smart Mobility
+ 31 (0) 6 28 35 99 64

B.Hendrix@AutomotiveNL.com

 

AutomotiveNL News

News

PUBLICATIONS 249x249 VACANCIES 249x249
Members 249x249  EDUCATION PROGRAMME 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box