DITCM
  • Nieuwsbrief

DITCM
DITCM Innovations is het nationale C-ITS opschalingsprogramma, met als doel de implementatie van Slimme Mobiliteitsoplossingen in Nederland nog beter te faciliteren en te versnellen. Dit programma wordt uitgevoerd door Connekt en AutomotiveNL.

C-ITS toepassingen in het Nederlandse verkeer kunnen een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van vertragingen en ongevallen. Slimme oplossingen voor een betere wereld. De doelstelling van het DITCM programma is dan ook:

  • 20% betere doorstroom op de hoofdwegen
  • 20% CO2-reductie door brandstofbesparing
  • 20% minder ongevallen op kruispunten
  • Het creëren van werkgelegenheid rondom C-ITS systemen

Om deze doelstellingen te behalen ontwikkelt en voert het programma gezamenlijke, inhoudelijke activiteiten uit met het netwerk van publieke en private partijen. Het programma focust daarbij op de agendering en doelstelling van C-ITS, de realisatie binnen pilots en projecten en de randvoorwaardelijke vraagstukken.

Meer informatie over het DITCM programma is te vinden op www.ditcm.eu en voor meer informatie over het randvoorwaardelijk programma verwijzen wij u naar www.smartmobilitycommunity.eu 

Flyer DITCM Innovations

 Contactpersoon
Joëlle van den Broek, Manager DITCM
joelle.vandenbroek@tno.nl

Joëlle vd Broek


Publicaties 249x249 VACATURES 249x249
Leden 249x249  CURSUS AANBOD 249x249

AutomotiveNL - Twitter

S5 Box